Ponad 350 delegatów wzięło udział w niedzielnej konferencji „Solidarnosti” – nowej formacji, która ma połączyć rozbitą opozycję demokratyczną w Rosji. Pomysłodawcy tej inicjatywy nie ukrywają, że inspiracji szukali w dokonaniach polskiej „Solidarności”. Kongres założycielski ugrupowania ma odbyć się 13 grudnia.

Wśród założycieli nowej organizacji są m.in. przywódca Zjednoczonego Frontu Obywatelskiego Garri Kasparow, był lider Sojuszu Sił Prawicy Borys Niemcow, obrońca praw człowieka Lew Ponomariow i szef skrzydła młodzieżowego partii Jabłoko Ilja Jaszin.

Uczestnicy niedzielnej konferencji wyłonili przedstawicieli moskiewskich środowisk demokratycznych na grudniowy kongres. Dyskutowali też o programie politycznym i gospodarczym "Solidarnosti".

Występując z trybuny konferencji, Kasparow wezwał zebranych do wnikliwego przeanalizowania błędów, popełnionych przez rosyjskich demokratów w ostatnich 20 latach. W jego ocenie, w latach 90. demokraci ulegli ogólnej euforii, która doprowadziła ich do obecnej katastrofy. Natomiast Niemcow za najważniejsze zadanie nowej formacji uznał zwrócenie obywatelom Rosji prawa wyboru.

Podobne konferencje regionalne odbyły się wcześniej m.in. w Omsku, Woroneżu, Tomsku, Jarosławiu, Jużno-Sachalińsku, Czelabińsku i Rostowie nad Donem.