Prezydent Rosji Władimir Putin podpisał pakiet ustaw dotyczących reformy emerytalnej, w tym podniesienia wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i do 65 lat dla mężczyzn - poinformował Kreml.

Wcześniej nowe przepisy przyjęła wyższa izba parlamentu Rosji, Rada Federacji.

Zgodnie z ustawą wiek emerytalny zacznie rosnąć już od 2019 roku. Będzie podnoszony stopniowo - co rok o sześć miesięcy - by docelowe progi osiągnąć w 2028 roku.

Zmiany niskiego dotąd wieku emerytalnego (55 i 60 lat) w Rosji ekonomiści uważają za nieuniknione, jednak z badań wynika, że przeważająca większość Rosjan ich nie popiera. W 2005 roku Putin mówił publicznie, że wiek emerytalny nie zostanie podniesiony za jego prezydentury.

Zmianę wieku emerytalnego rząd Rosji zapowiedział w czerwcu. Od tego czasu w kraju odbyło się wiele demonstracji przeciwko tej decyzji, organizowanych zarówno przez partię komunistyczną i związki zawodowe, jak i antykremlowską opozycję.

(az)