Rosyjskie MSZ wyraziło w raporcie sporządzonym dla Brukseli zaniepokojenie z powodu sytuacji związanej z łamaniem praw człowieka w Polsce. Wśród przykładów niechlubnych zjawisk występujących w naszym kraju wymieniono m.in. przypadki "szowinistycznych wypowiedzi działaczy społecznych i politycznych".

Tekst raportu "O sytuacji z przestrzeganiem praw człowieka w Unii Europejskiej" ukazał się na stronie internetowej rosyjskiego resortu spraw zagranicznych. Dokument zawiera szczegółowy opis sytuacji w każdym z 27 państw Wspólnoty, w tym w naszym kraju.

Dyskryminacja z powodu płci, religii i narodowości

"W ostatnich latach w Polsce mnożyły się przypadki łamania praw mniejszości religijnych, narodowych i etnicznych. Przy czym wśród poszkodowanych dominują osoby pochodzenia żydowskiego, co eksperci tłumaczą jako przejaw zakorzenionego w polskim społeczeństwie antysemityzmu na poziomie codziennych kontaktów" - pisze rosyjskie MSZ. "Wywołują zaniepokojenie przypadki szowinistycznych wypowiedzi działaczy społecznych i politycznych Polski" - dodaje, nie przytaczając przykładów.

MSZ Rosji informuje, że polscy obrońcy praw człowieka wskazują także na dyskryminowanie Cyganów w sferze edukacji i na rynku pracy.

"Szczególną uwagę organizacje broniące praw człowieka zwracają na warunki przetrzymywania dzieci cudzoziemców, którzy ubiegają się o status uchodźcy, oraz dzieci będących uchodźcami, a niemających oficjalnych opiekunów, na terenie zamkniętych, strzeżonych ośrodków w Białymstoku, Białej Podlaskiej, Krośnie Odrzańskim i Lesznowoli" - przekazuje rosyjski resort spraw zagranicznych. Rosyjskie MSZ podkreśla, że "ośrodki te są często przepełnione, brakuje w nich żywności i pomocy medycznej, występują też problemy z dostępem do niezbędnej edukacji".

Ministerstwo podaje, że wśród problemów w sferze przestrzegania praw człowieka w Polsce struktury broniące tych praw wymieniają mitręgę sądową, nieuzasadnione stosowanie tymczasowego aresztowania, przepełnione więzienia i niewystarczający poziom opieki medycznej nad skazanymi.

"Odnotowywane są przypadki dyskryminacji z powodu płci, religii i narodowości, przejawy nietolerancji, problemy z przestrzeganiem praw kobiet w dziedzinie zdrowia reprodukcyjnego, nieodpowiednich warunków pobytu imigrantów i uchodźców na terytorium kraju, a także przekraczanie swoich uprawnień przez policję" - informuje MSZ Rosji.

Polska w czołówce państw niewykonujących orzeczeń ETPCz

Resort spraw zagranicznych FR podkreśla, że Polska zajmuje siódme miejsce pod względem liczby skarg przyjętych do rozpatrzenia przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu i czwarte pod względem niewykonywania jego werdyktów. "W styczniu 2011 roku Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy w swojej rezolucji nr 1787 zaliczyło Polskę do grona państw, mających poważne problemy z wykonywaniem orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka" - przekazuje rosyjskie MSZ. "Szczególne zaniepokojenie wywołuje naruszenie praw i podstawowych swobód polskich, a zwłaszcza zagranicznych obywateli w kontekście tzw. sprawy tajnych więzień CIA" - konstatuje MSZ FR.