Rosja uszczelnia granicę z Białorusią przed mięsem z Polski. Szef rosyjskiej Federalnej Służby Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego poinformował, że od 1 kwietnia prawo eksportu mięsa z Białorusi do Rosji będą miały tylko te białoruskie zakłady, które do końca marca poddadzą się kontroli rosyjskich inspektorów.

Siergiej Dankwert wyjaśnił, że ograniczenia te mają ukrócić dostawy mięsa z Polski przez Białoruś. Według niego Polska dostarczyła Białorusi około 40 tysięcy ton mięsa. Nie mamy gwarancji, że nie trafiło ono do Rosji - zaznaczył, nie precyzując, jakiego okresu dotyczy podana przez niego liczba. Rosyjskie kontrole na Białorusi mają się zacząć w przyszłym tygodniu.

W ubiegłym tygodniu Dankwert zapowiedział, że Rosja może ograniczyć liczbę punktów odpraw produktów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego z Białorusi, gdyż terytorium tego kraju jest wykorzystywane do tranzytu do Rosji zakazanej żywności z Polski.

W październiku 2005 roku Rosja wprowadziła zakaz importu żywności z Polski, zarzucając stronie polskiej fałszowanie certyfikatów weterynaryjnych i fitosanitarnych. Warszawa usunęła uchybienia w tej dziedzinie, jednak Moskwa nie zniosła embarga. W tej sytuacji w listopadzie 2006 roku Polska zablokowała rozpoczęcie negocjacji między Unią Europejską a Rosją w sprawie nowej umowy o partnerstwie i współpracy. W konsekwencji prowadzenie rozmów z Moskwą w sprawie zniesienia rosyjskiego embarga wzięła na siebie Komisja Europejska.