Ile wynosi liczba Pi? Większość z nas jest w stanie podać tylko przybliżenie 3,14. Bezkonkurencyjny w tej dziedzinie jest pewien Japończyk, który wyrecytował z pamięci liczbę Pi do 100 tysięcy miejsc po przecinku. To nowy rekord Guinnessa.

60-letni psychoterapeuta, Akira Haraguchi, przez 16 godzin wymieniał kolejne miejsca po przecinku bijąc swój własny rekord, który ustanowił w roku 1995. Wówczas zdołał wymienić 83.431 cyfr po przecinku.

Pi - niewymierna liczba wyrażająca stosunek długości okręgu do jego średnicy - jest zazwyczaj zapisywana do trzech miejsc po przecinku jako 3,141. Jako liczba niemająca teoretycznie końca od wieków fascynuje naukowców.