Prezydent USA zapowiedział podczas wspólnej z prezydentem Rosji konferencji prasowej, że jeśli Iran nie wypełni swoich zobowiązań dotyczących programu nuklearnego, sprawa zostanie skierowana do Rady Bezpieczeństwa ONZ.

W czasie spotkania na szczycie prezydentów Rosji i USA podjęto również rozmowy na temat Korei Północnej – kraju, który podobnie jak Iran, dąży do rozwoju swojej technologii jądrowej i być może do wyprodukowania bomby atomowej.

Dyskutowaliśmy o naszych wysiłkach na rzecz wspólnej polityki wobec Iranu i Korei Północnej. Mamy te same cele – nie chcemy, by Irańczycy mieli broń jądrową; nie chcemy, by Koreańczycy z Północy mieli broń jądrową. Dyskutowaliśmy o sposobach osiągnięcia tych celów - powiedział na konferencji George Bush.