Unijni podatnicy tracą rocznie miliardy euro, bo Komisja Europejska i państwa członkowskie Wspólnoty nie kontrolują odpowiednio pieniędzy, wydawanych z budżetu Unii Europejskiej. Alarmujące dane znalazły się w opublikowanym właśnie raporcie niezależnego Trybunału Obrachunkowego. Najwięcej przekrętów dotyczy subwencji rolnych. Dotowano już nieistniejące krowy czy pola oliwkowe.

Najwyższy polski urzędnik w Trybunale Jacek Uczkiewicz powiedział korespondentce RMF FM Katarzynie Szymańskiej-Borginon, że we Włoszech zdarzyło się nawet, iż pewien rolnik otrzymywał pieniądze za całkowicie fikcyjną uprawę drzew pistacjowych:

W opublikowanym raporcie nie ma istotnych spraw polskich, gdyż naszego kraju nie wylosowano do kontroli. Zastrzeżenia dotyczyły na przykład inspektorów z Ministerstwa Finansów, którzy wydawali niewłaściwe certyfikaty na płyty obornikowe. Jacek Uczkiewicz uważa jednak, że osoby odpowiedzialne w kraju za kontrolowanie unijnych programów nie mogą osiąść na laurach, bo takie same błędy jak w innych krajach popełnia się i w Polsce.