​Prezydent Armenii Armen Sarkisjan ogłosił swoją rezygnację. Decyzję tłumaczył tym, że nie był w stanie wpływać na politykę państwa. W ostatnich latach zmieniona została konstytucja, która ograniczyła mandat prezydencki.

Bardzo długo nad tym myślałem i po prawie czterech latach aktywnej pracy zdecydowałem się zrezygnować ze stanowiska prezydenta Armenii - napisał Sarkisjan na stronie prezydenckiej.

Sarkisjan skarży się, że prezydent nie ma wpływu na "podstawowe procesy polityki wewnętrznej i zagranicznej", w tym możliwości weta.

Mamy paradoksalną sytuację, kiedy prezydent musi być gwarantem państwowości, nie mając właściwie żadnych realnych narzędzi - napisał.

Sarkisjan został prezydentem Armenii w 2018 roku, po tym jak weszła w życie nowa konstytucja, która zmieniała ustrój z prezydenckiego na parlamentarny. W jej wyniku ograniczono funkcje głowy państwa na rzecz parlamentu oraz premiera. Prezydent po zmianach jest także wybierany przez parlament, a nie w wyborach powszechnych, jak było wcześniej.

W ostatnich latach w Armenii doszło do licznych kryzysów, m.in. zaostrzenia konfliktu w Górskim Karabachu i utraty terytoriów na rzecz Azerbejdżanu. W lutym 2021 roku doszło do konfrontacji Sztabu Generalnego z premierem Nikolem Paszynianem. Szef rządu zwolnił dowództwo, a sztab zażądał dymisji premiera. Prezydent Sarkisjan blokował kandydata Paszyniana na nowego dowódcę armii. Doszło w końcu do wyborów parlamentarnych, w których zwolennicy dotychczasowego premiera zdobyli większość.