W przyszłym tygodniu rozpocznie się renowacja 650-letniego kamiennego mostu Karola, średniowiecznej ikony czeskiej Pragi. Pierwszy etap potrwa do czerwca 2010 roku i pochłonie około 10 mln dolarów.

W pierwszym etapie robotnicy skoncentrują się na podwodnej części konstrukcji mostu. Drugi etap, którego koszt nie jest jeszcze znany, obejmie renowację części mostu nad lustrem Wełtawy, w tym 30 barokowych rzeźb. Remont ma być skończony do roku 2020.

Władze Pragi postanowiły, że pomimo trudności z tym związanych w czasie remontu most pozostanie otwarty dla turystów.

W czasie remontu przewidziane jest też przeprowadzenie badań

archeologicznych, także wokół wież stojących na jego końcach.