Portugalia będzie karać instytucje udzielające pożyczek osobom i podmiotom gospodarczym figurującym w krajowym rejestrze dłużników. Ustawa zakaże także pomocy finansowej firmom, które ogłosiły brak płynności finansowej. Niewypłacalność w tym kraju ogłasza średnio 61 gospodarstw domowych dziennie.

Zadłużone jednostki prawne i fizyczne, znajdujące się w krajowym rejestrze dłużników, nie będą mogły też sprzedawać nieruchomości oraz innych dóbr, które mogłyby stać się w przyszłości środkiem licytacji i spłaty ich zobowiązań wobec wierzycieli. Nowe przepisy będą dotyczyć około 12 tys. portugalskich firm oraz osób fizycznych, które nie są w stanie spłacić zaciągniętych pożyczek. Nie będą one mogły ubiegać się w przyszłości o kredyty, ani dokonywać zakupów w systemie ratalnym. Poza tym, osoby zadłużone nie będą mogły rozwiązać umowy o pracę z przyczyn od nich zależnych, ani unikać podjęcia zatrudnienia zaproponowanego przez urząd pracy w sytuacji pozostawania na bezrobociu.

Nowa regulacja ma przeciwdziałać dalszemu zadłużaniu się klientów w bankach i innych instytucjach kredytowych. Podmioty świadomie udzielające pożyczek jednostkom niewypłacalnym będą podlegać karom finansowym. Tak sformułowane przepisy będą bardziej chronić konsumentów przed nierozsądnym ubieganiem się o kolejne kredyty twierdzą eksperci Portugalskiego Stowarzyszenia Konsumentów.

Rządowy projekt nowelizacji ustawy ma być poddany pod głosowanie parlamentarne jeszcze podczas tegorocznej jesieni. Praktycznie można go już uznać za przegłosowany, bo popiera go nie tylko rządząca koalicja socjaldemokratyczno-ludowa, ale także przedstawiciele opozycyjnych ugrupowań - komentują portugalskie media. W ostatnim roku odnotowano w Portugalii drastyczny wzrost liczby rodzin rejestrowanych na tzw. czarnej liście dłużników.