Prawo do udziału w niemieckich wyborach do Bundestagu mają także mieszkańcy Opolszczyzny z podwójnym obywatelstwem. Nie muszą jednak odwiedzać lokali wyborczych. Wystarczy, że swój głos prześlą pocztą.

Aby udział w wyborach był ważny, korespondencja musi dotrzeć do właściwej komisji wyborczej w Niemczech, jutro do godziny 18. Możliwe jest także głosowanie w niemieckich konsulatach i ambasadzie.

Liderzy mniejszości niemieckiej szacują, że na Śląsku Opolskim uprawnionych do udziału w niemieckich wyborach jest nawet 100 tys. osób. Jednak jak szacują eksperci w głosowaniu weźmie udział niewielka liczba wyborów. Dlatego też być może niemieckie ugrupowania nie zabiegały o poparcie osób z podwójnym obywatelstwem.

Największe poparcie u mniejszości niemieckiej na Śląsku Opolskim od lat mają chadecy.

12:40