Europarlament wzywa Komisję Europejską i rząd Rosji do pilnego rozstrzygnięcia sporów handlowych - chodzi przede wszystkim o embargo na polską żywność. Unia ma być solidarna - brzmi fragment przyjętej właśnie przez Parlament Europejski rezolucji.

Ta rezolucja mówi jasno - konflikt na linii Warszawa–Moskwa to nie sprawa stosunków dwustronnych, a spór Rosji z całą Unią. Wiele miejsca poświęcono w tym dokumencie zasadzie wspólnotowej solidarności.

To nasze zwycięstwo – powiedział specjalnemu wysłannikowi RMF do Strasburga Krzysztofowi Zasadzie, wiceprzewodniczący europarlamentu Jacek Saryusz-Wolski. Dodaje, że potwierdziła się słuszność polskiego weta w sprawie rozmów nad nowym partnerstwem Rosji i Unii.

To Unia w tej chwili stoi za nami i wypowiada się w naszym imieniu i domaga się od Rosji respektowania ogólnych reguł, w tym przypadku handlowych. Sądzę, że to właśnie potwierdza słuszność polskiego stanowiska - mówi Saryusz-Wolski.

W rezolucji udało się zawrzeć także inny bardzo ważny element z polskiego weta. Eurodeputowani wezwali Rosje do ratyfikowania Karty Energetycznej, czego Polska bardzo głośno się domagała.

Polską ofertę na zażegnanie sporu przypomina Andrzej Krawczyk z Kancelarii Prezydenta: Rosja ma 50 dni na zniesienie tego embarga, wtedy odwieszamy nasze weto. To jest swego rodzaju gest dobrej woli.

Jak Bruksela może wymóc na Moskwie zniesienie embarga?

To na razie tylko polityczne wsparcie naszej walki o powrót na rosyjski rynek, jednak bardzo ważny – mówi eurodeputowany Konrad Szymański. Rosja odebrała bardzo poważną lekcję, że Unia jednak zareaguje. Unia ma swoje problemy, swoje napięcia wewnętrzne, ale w takich sprawach okazało się, że jest w stanie działać wspólnie. I jest ważny sygnał dla Rosji, by przemyślała swoje stawisko.

Jeśli Rosja nie zmieni swojego podejścia do zakazu importu z Polski, może mieć trudności we współpracy ze Wspólnotą. Szymański nie chciał jednak spekulować, czy dalszy opór Moskwy może spowodować jakieś kroki odwetowe ze strony Brukseli np. embargo na niektóre towary z Rosji.