Od 1 maja nie będzie można wwozić na teren Unii Europejskiej mleka, mięsa i produktów wyprodukowanych na ich bazie, które pochodzą spoza terytorium Wspólnoty. Takie rozporządzenie przyjęła Komisja Europejska.

Produkty pochodzenia zwierzęcego wwożone do UE w bagażach podróżnych lub przesyłane pocztą stanowią zagrożenie dla zdrowia zwierząt hodowlanych, wywołując pewne choroby zwierzęce jak ptasia grypa czy inne choroby, które mogą być przenoszone także na ludzi - tłumaczy KE w komunikacie prasowym.

KE wprowadziła jednak wyjątek dla osób wracających z Chorwacji, Islandii, Grenlandii i Wysp Owczych, skąd można przywieść produkty mięsne lub mleczne, ale w ilościach mniejszych niż 10 kilogramów. Wyjątek stanowi również przeznaczone do karmienia dzieci mleko w proszku, karma dla zwierząt domowych oraz inne specjalne produkty żywieniowe wwożone z powodów zdrowotnych, ale w ilości nie większej niż 2 kilogramy.