W wieku 75 lat zmarł w Petersburgu Jurij Szmidt - wybitny rosyjski prawnik i obrońca praw człowieka. Mężczyzna był jednym z adwokatów byłego szefa koncernu naftowego Jukos Michaiła Chodorkowskiego.

Szmidt wielokrotnie reprezentował przed sądem opozycjonistów i osoby skonfliktowane z rosyjską władzą. Był jednym z adwokatów skonfliktowanego z Kremlem byłego szefa koncernu naftowego Jukos Michaiła Chodorkowskiego i jego partnera biznesowego Płatona Lebiediewa. Wcześniej bronił oskarżonego o zdradę stanu rosyjskiego ekologa Aleksandra Nikitina. Reprezentował przed sądami także rodziny zamordowanych polityków z obozu demokratycznego - Galiny Starowojtowej i Siergieja Juszenkowa.

Szmidt był związany z demokratyczną opozycją od początku lat 60. Publikował w prasie podziemnej. Uczestniczył też w kolportowaniu wydawnictw drugiego obiegu (samizdatu).

W 1991 roku był inicjatorem powstania Rosyjskiego Komitetu Adwokatów w Obronie Praw Człowieka. Wielokrotnie występował w obronie więźniów politycznych w Rosji. Pomagał w organizowaniu międzynarodowych konferencji obrońców praw człowieka. Był także laureatem wielu rosyjskich i międzynarodowych nagród. W 1996 roku został uznany za prawnika roku w Rosji, a w 1997 roku otrzymał najwyższą rosyjską nagrodę prawniczą - Temidę.Od dłuższego czasu ciężko chorował.