Polska podtrzymuje weto w sprawie negocjacji UE-Rosja – tak premier Kaczyński skomentował doniesienia z Cypru. Fiaskiem zakończyły się bowiem rozmowy unijnego komisarza ds. zdrowia Markosa Kuprianu z rosyjskim ministrem rolnictwa Aleksiejem Gordiejewem w sprawie zniesienia embarga na import polskiego mięsa.

Obydwie strony rozpoznały problemy i zgodziły się, że musimy dojść do porozumienia, ale tym razem nie udało się go osiągnąć - powiedział Kyprianu po drugiej rundzie rozmów z Gordiejewem.

Według ministra Gordiejewa strona rosyjska zaproponowała przedstawicielom UE wspólny plan działań, aby zlikwidować problem embarga na polskie mięso. Zdajemy sobie sprawę, że nasi europejscy partnerzy spodziewali się więcej po tych negocjacjach, lecz naszym głównym celem jest przywrócenie porządku na mięsnym rynku - oznajmił Gordiejew. Według Rosjan jedyną w tej chwili drogą do zniesienia embarga jest przeprowadzenie powtórnych inspekcji w zakładach mięsnych w Polsce.

Unia Europejska miała nadzieję, że komisarzowi Kyprianu uda się dojść z rosyjskim ministrem do porozumienia. Gdyby tak się stało, mogłyby rozpocząć się negocjacje między UE a Rosją w sprawie nowego porozumienia, które blokuje Warszawa.

Brak porozumienia w kwestii polskiego mięsa może zakłócić przebieg szczytu unijno-rosyjskiego 18 maja. Wówczas Niemcy, które przewodzą obecnie Unii Europejskiej chciałyby rozpocząć negocjacje w sprawie nowej umowy o współpracy i partnerstwie UE-Rosja.

Premier Jarosław Kaczyński już potwierdził, że Polska podtrzyma weto w sprawie negocjacji Unia Europejska – Rosja. W żadnym razie nie zgodzimy się na rozpoczęcie rozmów z Rosją na temat nowego układu, póty ta sprawa nie zostanie załatwiana. Dlaczego się nie zgadzamy? Po pierwsze, jest to interes polskich rolników, a po drugie, to jest interes Polski jako całości - stwierdził szef polskiego rządu. Nie ma mowy o żadnych ustępstwach z polskiej strony - dodał.

Rosja wprowadziła zakaz na import części polskiej żywności w listopadzie 2005 roku, zarzucając Warszawie fałszowanie certyfikatów weterynaryjnych i fitosanitarnych. Polska usunęła uchybienia, ale Rosja embarga nie zniosła. Dlatego Polska od listopada 2006 roku blokuje rozpoczęcie negocjacji między Unią Europejską a Rosją.