Amerykański minister handlu Carlos Gutierrez zagroził Rosji wyłączeniem z grupy najbardziej uprzemysłowionych państw świata G8 oraz blokadą przyjęcia jej do Światowej Organizacji Handlu – podał niemiecki tygodnik „Der Spiegel”. Jego zdaniem wobec eskalacji kryzysu rosyjsko-gruzińskiego Zachód nie może wykluczyć żadnej opcji.

Dotychczas Ameryka była adwokatem Rosji, jeśli chodzi o integrację tego kraju ze światową wspólnota handlu. Przyjęliśmy Rosję do grupy czołowych uprzemysłowionych państw i byliśmy przychylnie nastawieni do rosyjskich aspiracji przystąpienia do WTO - powiedział Gutierrez. Wszystko to stanęło teraz pod znakiem zapytania - oświadczył.

Kanclerz Niemiec Angela Merkel zaproponowała zorganizowanie międzynarodowej konferencji, poświęconej konfliktowi na Kaukazie. Do udziału w niej miałyby zostać zaproszone państwa sąsiadujące z Gruzją, takie jak Armenia i Azerbejdżan, ale nie… Rosja. czytaj więcej

Z kolei kanclerz Niemiec Angela Merkel zaproponowała zorganizowanie międzynarodowej konferencji na temat konfliktu-rosyjskiego z udziałem państw sąsiednich, takich jak Azerbejdżan czy Armenia, ale bez Rosji. Jak poinformował „Der Spiegel”. Merkel przekazała już tę propozycję prezydentowi Francji Nicolasowi Sarkozy’emu, którego kraj przewodzi obecnie Unii Europejskiej.