Kanclerz Niemiec zaapelowała do Polski i innych krajów Europy Środkowej i Wschodniej, by okazały w sprawach dotyczących polityki energetycznej więcej zaufania pozostałym partnerom z UE. Unia Europejska nie może dać się podzielić - podkreśliła Angela Merkel.

Planowany na dnie Bałtyku Gazociąg Północny z Rosji do Niemiec nie może być ciężarem dla Polski i Krajów Bałtyckich - oświadczyła kanclerz Niemiec. czytaj więcej

Musimy sobie uświadomić, że pewne projekty nie są skierowane przeciwko pojedynczym członkom Unii – powiedziała szefowa niemieckiego rządu.

W przemówieniu wygłoszonym w Berlinie do przedstawicieli niemieckiej gospodarki, Merkel podkreśliła, że bezpieczeństwo energetyczne ma obecnie takie znaczenie, jakie 50 lat temu - w początkach integracji europejskiej - miały węgiel i stal.