Tegoroczni maturzyści we Włoszech otrzymali wyższe oceny niż podczas egzaminów dojrzałości w poprzednich latach - wynika z analizy statystycznej matury w czasach epidemii Covid-19. W tym roku egzamin był wyłącznie ustny, a ocena z niego sumą jego wyniku i z lat nauki.

Ponad połowa tegorocznych maturzystów otrzymała ponad 80 na 100 punktów.

Najwyższy wynik - 100 dostało prawie 10 procent młodzieży. To blisko dwa razy większy odsetek niż w latach poprzednich (5,6 procent z maksimum punktacji).

Najwięcej wysokich ocen otrzymali uczniowie liceów klasycznych. Najbardziej elitarnych, do których chodzi najniższy odsetek licealistów.

Maturę zdało w tym roku 99,5 procent abiturientów. To nieco mniej niż w roku poprzednim, gdy było ich 99,7 procent.

Podczas tegorocznych matur, które odbyły się po trzech miesiącach nauki zdalnej z powodu pandemii, zrezygnowano z dwóch egzaminów pisemnych. Wszyscy przystąpili do długiego egzaminu ustnego, który obejmował sprawdzian znajomości wszystkich przedmiotów ze szczególnym uwzględnieniem profilu szkoły. W przypadku liceów klasycznych była to greka i łacina. Jednym z elementów matury były też pytania dotyczące konstytucji kraju.

W skład komisji egzaminacyjnych wchodzili nauczyciele danej klasy, a przewodniczącymi były osoby spoza grona pedagogicznego liceum czy technikum.