Luksemburg jako trzeci kraj Unii Europejskiej zalegalizował eutanazję. Zgodnie z nową ustawą, odpowiedź lekarza na prośbę o eutanazję albo pomoc w samobójstwie nie będzie karana. Eutanazja jest już dozwolona w Holandii i Belgii. W Szwajcarii lekarz może przygotować śmiertelną dawkę leku, ale chory musi sam ją zażyć.

Wejście ustawy w życie było możliwe dzięki zmianom w konstytucji i zmniejszeniu uprawnień wielkiego księcia. Tekst, przyjęty w drugim czytaniu przez luksemburskich deputowanych 18 grudnia 2008 roku, wzbudził sprzeciw wielkiego księcia, który zagroził, że nie podpisze ustawy, powołując się na swoje przywiązanie do wartości katolickich.

Aby uniknąć kryzysu instytucjonalnego, parlament Luksemburga musiał zmienić konstytucję. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami wielki książę już nie "sankcjonuje" ustaw zatwierdzając je, lecz ogranicza się jedynie do promulgacji (ogłoszenia), niezależnie od swojej aprobaty. Reforma ta sprawiła, że Luksemburg stał się monarchią o funkcjach głównie protokolarnych, do czego zresztą aspirował sam wielki książę.