31 maja w bazylice św. Piotra w Watykanie odbędą się uroczystości pogrzebowe kardynała Angelo Sodano. Emerytowany sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej zmarł w piątek w wieku 94 lat.

Kardynał Angelo Sodano był watykańskim sekretarzem stanu od 1991 do 2006 roku - przez kilkanaście lat pontyfikatu św. Jana Pawła II i na początku pontyfikatu Benedykta XVI. Od 2005 do 2019 roku był dziekanem Kolegium Kardynalskiego.

Watykan poinformował, że uroczystości pogrzebowe kard. Sodano odbędą się w bazylice Świętego Piotra we wtorek 31 maja. Mszy będzie przewodniczyć dziekan Kolegium Kardynalskiego kardynał Giovanni Battista Re. Na jej zakończenie papież odmówi modlitwę.

W telegramie wystosowanym do siostry zmarłego, Marii Sodano, papież Franciszek podkreślił: "Śmierć kardynała Angelo Sodano wzbudza w mojej duszy uczucia wdzięczności wobec Pana za dar tego cenionego człowieka Kościoła, który wielkodusznie przeżywał swoje kapłaństwo".

"Wspominam jego sumienną pracę u boku wielu moich poprzedników, którzy powierzyli mu ważne zadania w dyplomacji watykańskiej aż po delikatny urząd Sekretarza Stanu" - podkreślił papież. Przypomniał, że pracując wcześniej w nuncjaturach apostolskich w Ekwadorze, Urugwaju i w Chile, kardynał Sodano "gorliwie poświęcał się dla dobra tych narodów promując dialog i pojednanie".

"W Kurii Rzymskiej pełnił swoją misję z przykładnym oddaniem. Ja także mogłem korzystać z jego darów umysłu i serca, zwłaszcza w czasie, gdy pełnił funkcję dziekana Kolegium Kardynalskiego"- dodał Franciszek. Jak podkreślił, Sodano "na każdym stanowisku okazywał się człowiekiem kościelnie zdyscyplinowanym, lubianym duszpasterzem, ożywionym pragnieniem szerzenia wszędzie ewangelicznego zaczynu".