Prezydent Gruzji Micheil Saakaszwili i przedstawiciele opozycji rozpoczęli negocjacje. Rozmowy mają służyć złagodzeniu napięć w kraju, w którym od miesiąca trwają antyprezydenckie protesty. W rozmowach - poza szefem państwa i czterema reprezentantami opozycji - uczestniczy również przewodniczący parlamentu Dawid Bakradze.

Opozycja domaga się ustąpienia Micheila Saakaszwilego, obciążając go odpowiedzialnością za ubiegłoroczną wojnę z Rosją oraz zarzucając mu zdradę ideałów rewolucji róż z 2003 roku i autorytarne zapędy.