Francja ma wprowadzić badania DNA dla ewentualnych imigrantów w ramach akcji łączenia rodzin. Po burzliwej debacie, Zgromadzenie Narodowe przyjęło kontrowersyjny projekt ustawy antyimigracyjnej. Jego treść została jednak złagodzona.

Badania DNA nie będą obowiązkowe. Wymagana będzie zgoda samych imigrantów, którzy mieszkają już we Francji i którzy chcą tam sprowadzić swoje dzieci. Pomysł zostanie wprowadzony tylko na dwa lata, żeby sprawdzić jego skuteczność.

Rząd tłumaczy, że badania DNA ułatwią zwalczenie oszustw takich jak sprowadzanie do Francji młodych, afrykańskich imigrantów na podstawie sfałszowanych aktów urodzenia. Lewicowa opozycja zapowiada natomiast, że skieruje sprawę do Trybunału Konstytucyjnego.

Projekt ustawy antyimigracyjnej zakłada również legalizacje etnicznych statystyk we Francji, co było dotąd zakazane.