Austriacka policja rozbiła dziewczęcy gang. Cztery młodociane przestępczynie - a miały od trzynastu do szesnastu lat - dopuściły się licznych kradzieży i włamań. Gang działał kilka miesięcy.

Koszt wyrządzonych szkód oszacowano na prawie siedem tysięcy euro. Zapytane o powód swojego zachowania dziewczęta odpowiedziały, że zdobyte pieniądze miały im zapewnić utrzymanie.