Od 17 listopada obywatele Czech będą podróżować do Stanów Zjednoczonych bez wiz. Data nie jest przypadkowa. To właśnie wtedy przypada 19. rocznica upadku komunizmu w Czechosłowacji. Porozumienie o zniesieniu wiz ma zostać wkrótce podpisane w Pradze przez Sekretarza Bezpieczeństwa Krajowego, Michaela Chertoffa.

Obecnie obywatele dwunastu z 27 krajów Unii Europejskiej nie mogą wjechać do Stanów Zjednoczonych bez ważnej wizy. To Bułgaria, Cypr, Estonia, Grecja, Węgry, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Rumunia, Słowacja i - jeszcze przez najbliższe półtora miesiąca - Czechy.