Niech Benedykt XVI zrehabilituje Jana Husa - wielki transparent z takim hasłem po czesku i po łacinie pojawił się w sobotę na gmachu ministerstwa oświaty w Pradze w chwili, gdy papież wychodził z pobliskiego kościoła Najświętszej Maryi Panny Zwycięskiej. Benedykt XVI przebywa w Czechach z trzydniową wizytą.

Jan Hus, który żył na przełomie XIV i XV wieku, był czeskim reformatorem religijnym i bohaterem narodowym. Około 1400 roku założył ruch, domagający się głębokiej reformy Kościoła i krytykował praktykę odpustów. Wezwany na sobór w Konstancji odmówił wyrzeczenia się swych poglądów, a w konsekwencji został uznany za heretyka i spalony na stosie w 1415 roku.

W 1999 roku Jan Paweł II publicznie przeprosił za prześladowanie Jana Husa i jego zwolenników.

Ruch husycki jest nadal aktywny w Czechach. Należy do niego między innymi prezydent Vaclav Klaus.