Chińskie władze przygotowują projekt ustawy, która pozwoli skazywać na śmierć osoby odpowiedzialne za produkcję i sprzedaż fałszywych leków. Kara śmierci będzie stosowana, jeśli fałszywy lek spowoduje poważne następstwa chorobowe u trzech pacjentów lub lżejsze u 10 osób.

Obecnie obowiązujący w Chinach kodeks karny przewiduje karę dożywocia za produkcję, magazynowanie i sprzedaż leków, które powodują "bardzo poważne szkody" w organizmie pacjenta, ale nie definiuje, o jakie szkody chodzi, pozostawiając decyzję sądowi.

Według projektu ustawy, również szpitale kupujące, przechowujące i stosujące sfałszowane leki mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności sądowej.

Rząd chiński znalazł się pod silną presja międzynarodowej opinii publicznej odkąd doszło za granicą do zgonów pacjentów, którzy przyjęli sfałszowane leki chińskiej produkcji. Przypadek najbardziej znany w samych Chinach, to zgon 13 osób wskutek podania im leku o nazwie Armillarisin A, wyprodukowanego w prywatnym przedsiębiorstwie farmaceutycznym w prowincji Heilongjiang, w północno-wschodnich Chinach.

Jako odpowiedzialny za zaniedbania w dziedzinie kontroli produkcji leków został skazany i zgładzony w lipcu tego roku b. dyrektor państwowej administracji żywności i leków, Zen Xiaoyu.