W 28. rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża Benedykt XVI skierował do Polaków specjalne słowa.

"Dziś, 16 października w dniu, w którym wspominamy wybór Karola Wojtyły na Stolicę Świętego Piotra, pragnę duchowo zjednoczyć się w wami w modlitwie dziękczynienia za pontyfikat mojego wielkiego poprzednika" - powiedział po polsku Benedykt XVI. Posłuchaj:

A już wkrótce ukazać ma się film rysunkowy, opowiadający życie Jana Pawła II. Obraz, który nosi podtytuł „Przyjaciel ludzkości” ma przybliżyć postać papieża-Polaka dzieciom. Film zaczyna się od śmierci Jana Pawła II - potem historię jego życia opowiadają dwa białe gołębie.