Światowa gospodarka odnotuje w tym roku spadek PKB o 2,9 proc. - ocenia w swoim najnowszym raporcie Bank Światowy. Jeszcze w marcu bank prognozował na ten rok spadek globalnego PKB o 1,7 proc.

Na 2010 r. BŚ zakłada wzrost światowego PKB o 2,0 proc. W poprzedniej, marcowej prognozie, Bank szacował wzrost PKB w przyszłym roku na 2,3 proc. BŚ ocenia, że PKB USA może w tym roku spaść o 3 proc., a Japonii o 6,8 proc. Dla strefy euro BŚ zakłada spadek tegorocznego PKB o 4,5 proc.

Bank ocenia, że ozdrowienie w gospodarce będzie dużo bardziej stonowane niż normalnie. Zakłada, że globalna ekspansja gospodarcze może się rozpocząć w II połowie tego roku. Według banku, konieczna jest bardziej odważna polityka i więcej koordynacji w zwalczaniu globalnego kryzysu.