Władze austriackie przygotowują trzy miasteczka namiotowe dla uchodźców z Bliskiego Wschodu, głównie z Syrii. Mają w nich przyjąć 597 osób.

W związku z napływem nowych imigrantów austriackie MSW powołało komitet kryzysowy, w skład którego wchodzą przedstawiciele ministerstwa obrony, regionalnych samorządów, straży pożarnej i organizacji pozarządowych.

Władze liczącej 8,5 miliona mieszkańców Austrii podały, że miasteczka namiotowe powstaną w Salzburgu, Linzu i Thalham. Zapewniły, że będą one odpowiadały standardom ustanowionym przez biuro Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców.

Gwałtowny wzrost liczby osób ubiegających się o prawo azylu w Austrii

Od początku roku gwałtownie rośnie liczba osób, które ubiegają się o prawo azylu w Austrii. W ciągu pierwszych trzech miesięcy 2015 roku było ich 10 207, o 150 proc. więcej niż w pierwszym kwartale 2014 roku. Są to głównie obywatele Syrii, Kosowa, Afganistanu oraz Iraku.

Austria jest jednym z krajów, które poparły najnowszy wniosek Komisji Europejskiej w sprawie wprowadzania tymczasowego systemu rozdzielenia kwot uchodźców między wszystkie kraje członkowskie UE,  aby można było rozmieścić 20 000 osób ubiegających się o status uchodźcy.

Na Austrię przypadło 2,68 proc. tej liczby. Austriacka minister spraw wewnętrznych Johanna Mikl-Leitner wyraziła zadowolenie z tej decyzji. To dla nas wielka ulga - oświadczyła, podkreślając, że dotąd Austria przyjmowała ok. 5 proc. z tej grupy uchodźców ubiegających się o schronienie w Europie.

(mal)