Patriarcha Moskwy i Wszechrusi Aleksy II przekazał życzenia wielkanocne papieżowi Benedyktowi XVI. Życzył mu "pokoju i dobrego zdrowia". W tym roku katolicy i prawosławni obchodzą święta w tym samym czasie.

Z głębi duszy chcę powinszować z okazji radosnych świąt Wielkanocy i życzyć Wam błogosławieństwa pokoju, dobrego zdrowia i opieki Zbawiciela - napisał zwierzchnik rosyjskiej Cerkwi prawosławnej w liście, który cytuje Interfax.

Relacje między obu Kościołami nie są najlepsze. Aleksy II wielokrotnie wysuwał pod adresem Kościoła katolickiego oskarżenia o dyskryminację wyznawców prawosławia w Rosji, na Ukrainie, Białorusi i Kazachstanie i nawracanie ich na katolicyzm. Kościół katolicki w Rosji liczy ok. 500 tys. wiernych.