Patriarcha Moskwy i Wszechrusi Aleksy II ma nadzieję na poprawę stosunków między Kościołami, co - jak zaznaczył - utoruje drogę do jego spotkania z Benedyktem XVI.

Prawosławni i katolicy mają wspólne stanowisko w wielu kwestiach współczesności. Możemy i powinniśmy wspólnie mówić światu o chrześcijańskich wartościach. Wszelako wcześniej trzeba rozwiązać stojące przed nami problemy, co - jak mam nadzieję - utoruje drogę do spotkania zwierzchników dwóch Kościołów - oświadczył patriarcha w wywiadzie, opublikowanym przez dziennik "Izwiestija".

Aleksy II potwierdził również, że w 1997 roku w austriackim Grazu miał się spotkać z papieżem Janem Pawłem II. Przewidziane było podpisanie wspólnego dokumentu, do którego planowaliśmy m.in. wprowadzić zapisy potępiające prozelityzm i odrzucające unię jako drogę do zjednoczenia Kościołów - powiedział zwierzchnik rosyjskiej Cerkwi prawosławnej.

Nieoczekiwana rezygnacja strony katolickiej z tych punktów czyniła nasze spotkanie bezsensownym, ponieważ nasze wspólne pojawienie się przed kamerami telewizyjnymi tylko w celu wypowiedzenia kilku kurtuazyjnych zdań w żaden sposób nie sprzyjałoby realnej poprawie sytuacji - dodał Aleksy II.

Patriarcha oznajmił również, że nie stracił nadziei na to, że relacje między Kościołami staną się lepsze. Pozytywnie oceniam deklaracje papieża Benedykta XVI o dążeniu do rozwoju stosunków z Cerkwią prawosławną, które niejednokrotnie składał po tym, jak został wybrany na rzymską katedrę - oznajmił patriarcha.