Patriarcha Moskwy i Wszechrusi Aleksy II trafił do szpitala w Szwajcarii. Jak informuje radio „Echo Moskwy” powołując się na szwajcarskie źródła, stan 78-letniego zwierzchnika rosyjskiej Cerkwi prawosławnej jest raczej poważny.

Nie wiadomo jednak dokładnie na co choruje Aleksy II. W przeszłości patriarcha miał problemy z sercem.

Aleksy II (właściwie Aleksy Rydygier) urodził się w 1929 r. w Tallinie. Ukończył Leningradzkie Seminarium Duchowne oraz Leningradzką Akademię Duchowną. W 1950 r. otrzymał wyższe święcenia kapłańskie i został mianowany proboszczem parafii w Jychwi w Estonii. Od 1957 r. pracował w Soborze Zaśnięcia Matki Bożej w Tartu. W 1961 r. przyjął święcenia mnisze. Tego samego roku został mianowany biskupem tallińskim i estońskim. Trzy lata później otrzymał tytuł arcybiskupa, a w 1968 r. – metropolity.

7 lipca 1990 r. po śmierci Piment Sobór Biskupów wybrał Aleksego II na stanowisko Patriarchy Moskwy i Wszechrusi. Jego intronizacja odbyła się w moskiewskim Soborze Bogojawleńskim.