Były szef Banku Rezerw Federalnych w USA będzie doradzał Deutsche Bank. Greenspan został zatrudniony na stanowisku Starszego Doradcy

81-letni Alan Greenspan był szefem Banku Centralnego prawie 20 lat. Kierował polityką monetarną Stanów Zjednoczonych podczas rządów czterech prezydentów. Mianował go w 1987 roku na to stanowisko Ronald Reagan, „Pan Pieniądz” jako szef Rezerwy Federalnej zakończył urzędowanie w styczniu 2006 roku.

Zanim został Szefem Rezerwy Federalnej był prezesem Aluminum Company of America (Alcoa), Automatic Data Processing, Inc., Capital Cities/ABC, Inc., General Foods, Inc., J.P. Morgan & Co., Inc., Morgan Guaranty Trust Company of New York, Mobil Corporation i The Pittston Company.