Dziennikarze BBC prześledzili drogę 10 milionów dolarów przesłanych z RPA do FIFA. Pieniądze zostały przelane na konto kontrolowane przez ówczesnego wiceprezydenta FIFA Jakca Warnera. Miały zostać wydane na rozwój piłki na Karaibach.

Dziennikarze dotarli do wyciągów bankowych, które pogrążają byłego wiceprezydenta FIFA. Jack Warner spłacał pieniędzmi m.in. karty kredytowe. Wyciągał z banku gotówkę i brał bezzwrotne pożyczki.

Prawie 5 milionów dolarów przekazano sieci supermarketów na Trynidadzie, po czym taką samą sumę  Warner otrzymał ponownie w lokalnej walucie.

W ten sposób zdaniem BBC prano pieniądze FIFA.

Na pytania dziennikarzy choć jeden projekt związany z piłką, który skorzystał z 10 milionów dolarów wysłanych przez RPA, Jack Warner nie odpowiada.

Zaprzecza za to oskarżeniom o korupcję i zapowiada, że wkrótce ujawni całą prawdę o tajemnicach FIFA. 

(ug)