¼ dzieci z krajów Wspólnoty Niepodległych Państw i Bałkanów żyje w skrajnym ubóstwie – informuje w swoim dorocznym raporcie UNICEF. Z danych funduszu wynika, że 18 mln dzieci poniżej 15. roku życia mieszka w rodzinach, w których dzienny dochód nie przekracza 2 dolarów i 15 centów na osobę.

Sytuacja i tak poprawiła się w porównaniu z 1998 r. Wtedy liczba dzieci żyjących w ubóstwie wynosiła 32 miliony.