Z ważnych powodów będzie można zmienić zarówno nazwisko noszone obecnie, jak i rodowe. Nie wolno jednak będzie zamieniać ich na nazwiska historyczne, czy wsławione w jakiejś dziedzinie - informuje "Gazeta Prawna".

Jeżeli przepisy wejdą w życie, to o zmianę nazwiska będzie się także mógł ubiegać cudzoziemiec, który uzyskał w Polsce status uchodźcy. Teraz mają do tego prawo jedynie osoby bez obywatelstwa żadnego państwa, ale na stałe zameldowane w Polsce.

Wnioski o zmianę nazwiska będzie można składać osobiście, za pośrednictwem polskiego konsula oraz korespondencyjnie ale z podpisem poświadczonym przez notariusza bądź konsula.