Chcemy wprowadzić jeden wspólny, prosty i gwarantujący wysoką jakość, system informatyczny dla wszystkich sądów w Polsce - zadeklarował minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro.

Chcemy wprowadzić jeden wspólny, prosty i gwarantujący wysoką jakość, system informatyczny dla wszystkich sądów w Polsce - zadeklarował minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro.
Zbigniew Ziobro /Jacek Turczyk /PAP

Na konferencji, podczas której zainaugurowano pilotażowy system losowania sędziów, Ziobro był pytany, czy istnieje szansa na ujednolicenie systemów informatycznych w sądach. Podkreślił, że brak "kompatybilności" tych systemów to jeden z głównych problemów polskiego sądownictwa. Jak dodał, korzystanie z różnych systemów jest rozwiązaniem dużo droższym.

Jeżeli wyborcy pozwolą i nasza praca będzie dalej intensywnie prowadzona, to chcemy docelowo doprowadzić, by był jeden wspólny system dla wszystkich sądów w Polsce - by to był system prosty, gwarantujący wysoką jakość i bezpieczeństwo, profesjonalną obsługę sędziom i poczucie jasności komunikatów dla wszystkich stron, które nawet pierwszy raz trafiają do sądu - zapowiedział Ziobro.

Z kolei wiceminister sprawiedliwości Michał Woś podkreślił, że obecnie w sądach funkcjonują trzy systemy informatyczne, które - jak dodał - są w rękach komercyjnych podmiotów. My już podjęliśmy intensywne prace, właściwie analizy już się skończyły i trwa teraz przygotowywanie takiego powszechnego systemu, który te wszystkie funkcjonalności, które stopniowo proponujemy ująłby w jeden system - podkreślił Woś.

W sierpniu weszła w życie nowela Prawa o ustroju sądów powszechnych, która m.in. zmieniła zasady powoływania i odwoływania prezesów sądów przez zwiększenie uprawnień ministra sprawiedliwości oraz wprowadziła zasady losowego przydzielania spraw sędziom. Wcześniej przewodniczący wydziału, czy prezes sądu prowadził listę alfabetyczną sędziów, według której przydzielał im sprawy, co - jak podkreślało MS - dawało możliwości manipulacji. Do nowej aplikacji każdy sąd będzie wprowadzał dane o sędziach, którzy w nim orzekają oraz sygnatury spraw. Raz na dobę będzie następować losowanie w centralnych serwerach, a przewodniczący wydziału będzie tylko pobierał wydruk z przydziałem danego sędziego do danej sprawy, co - jak zapewnia MS - odbędzie się całkowicie bezstronnie.
(mn)