W Sejmie przeprowadzone zostanie dzisiaj głosowanie nad wnioskiem o wotum nieufności dla ministra skarbu. Wniosek o odwołanie Wiesława Kaczmarka złożyły wspólnie Platforma Obywatelska oraz Prawo i Sprawiedliwość. Opozycja nie ma jednak większych szans, by doprowadzić do odwołania ministra.

Wnioskodawcy zarzucają Wiesławowi Kaczmarkowi, że z powodów sprzecznych z polskim interesem chce utrzymać pośredników w handlu gazem między Polską a Rosją. Platformie i PiS-owi nie podoba się także podważanie przez ministra skarbu decyzji poprzedniego rządu w sprawie kontraktów na zakup gazu z Norwegii. Dzisiejsze głosowanie ma charakter raczej symboliczny bo Wiesława Kaczmarka poprze cała koalicja. Do wyrażenia wotum nieufności dla ministra potrzeba większości ustawowej liczby posłów, czyli co najmniej 231. Kluby koalicji rządowej dysponują większością 257 głosów w 460-osobowym Sejmie.

Foto: Archiwum RMF

07:25