Pracownicy Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie zakończyli okupację starostwa powiatowego. Przerwali protest po tym, jak usłyszeli obietnicę, że znajdą się pieniądze na działalność placówki. Urzędnicy zapowiadają, że umowa w tej sprawie zostanie podpisana podpisana do końca miesiąca.

Zadeklarowaliśmy się, że będziemy go (teatr - przyp. red.) wspierać w kwocie wyższej niż przygotowanej przez poprzedni zarząd - 350 tys. złotych - mówi urzędnik w rozmowie z naszym reporterem. Na pytanie, czy okupacja pomogła osiągnąć cel, protestujący odpowiadają: Chyba tak, ponieważ wszyscy zainteresowani usiedliśmy do stołu. Wydaje mi się, że to jest jakaś szansa, że te struktury demokratyczne zafunkcjonowały. Jedna z pracownic teatru podkreśla jednak: To jeszcze nie jest szczęśliwe zakończenie, teraz jest przerwa. 

Pracowników teatru w ich proteście wspierali mieszkańcy miasta. Będziński teatr jest znany w całym województwie, a na grane tam spektakle przychodzą tłumy dzieci.

(mal)