Organizacja „Reporterzy bez Granic", powołując się na Konwencję Genewską, apeluje do wszystkich sił zbrojnych w Iraku o zagwarantowanie dziennikarzom bezpieczeństwa. Wg organizacji od marca 2003 r w Iraku zginęło już 25 dziennikarzy i ich współpracowników.

Amerykańska inwazja na Irak w 2003 jest jedną z najbardziej szczegółowo opisywanych w historii mediów. Jednocześnie jest jedną z najbardziej krwawych właśnie dla dziennikarzy - podkreślała międzynarodowa organizacja działająca na rzecz przestrzegania wolności prasy "Reporterzy bez Granic".

Dziś w specjalnym komunikacie apeluje ona do wszystkich sił zbrojnych w Iraku o zagwarantowanie dziennikarzom bezpieczeństwa. Z przedstawicielką „Reporterów Bez Granic” Severerine Cazes rozmawiał w Paryżu korespondent RMF Marek Gładysz: