Z końcem listopada kończy działalność Zakład Karny w Kaliszu. Na razie nie wiadomo, jakie będą dalsze losy zabytkowego, liczącego 170 lat obiektu. Zgodnie z prawem, nieruchomość przejdzie na rzecz Skarbu Państwa. Jej utrzymaniem i zabezpieczeniem zajmie się Prezydent Miasta Kalisza.

Z końcem listopada kończy działalność Zakład Karny w Kaliszu. Na razie nie wiadomo, jakie będą dalsze losy zabytkowego, liczącego 170 lat obiektu. Zgodnie z prawem, nieruchomość przejdzie na rzecz Skarbu Państwa. Jej utrzymaniem i zabezpieczeniem zajmie się Prezydent Miasta Kalisza.
Kaliskie więzienie kończy działalność /PAP/Tomasz Wojtasik /PAP

Służba Więzienna podała, że podstawą decyzji o zniesieniu Zakładu Karnego w Kaliszu były zbyt wysokie koszty planowanej modernizacji obiektu. Remont zabytkowego budynku zakładu karnego wymagałby znacznego zwiększenia nakładów przewidzianych na ten cel w planie wydatków na 2015 rok. Większe koszty modernizacji związane są ze stanem technicznym jednostki, wybudowanej w połowie XIX wieku, ujętej w rejestrze zabytków - wyjaśnił Tomasz Jaros z zespołu prasowego Dyrektora Generalnego Służby Więziennej. Podał też, że prowadzone są rozmowy w zakresie budowy nowego obiektu penitencjarnego na terenie Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu.

Pod koniec października tego roku w Zakładzie Karnym w Kaliszu było 16 skazanych, którzy zostali przeniesieni do Aresztu Śledczego w Ostrowie Wielkopolskim. Na początku 2014 roku w kaliskiej jednostce przebywało 182 skazanych i 74 osadzonych w oddziale zewnętrznym.  Sukcesywnie zmniejszana była też kadra placówki. Na początku roku wynosiła ona 118 funkcjonariuszy i 5 pracowników cywilnych. 40 obecnie zatrudnionych funkcjonariuszy i 4 pracowników cywilnych, po zamknięciu kaliskiej jednostki, trafi do innych zakładów karnych lub aresztów śledczych.

Prezydent Kalisza Grzegorz Sapiński nie ukrywa, że najlepszym dla miasta rozwiązaniem byłoby utrzymanie obecnego charakteru obiektu. Jak podkreślił, budynek zakładu karnego, jako jeden z nielicznych w Kaliszu, nie zmienił pełnionej funkcji od czasu powstania aż do chwili obecnej.

Sapiński wyraził nadzieję, że nowy rząd odmieni los tego miejsca i zdecyduje o przywróceniu więzienia, względnie, że w zabytkowym obiekcie powołane zostanie muzeum więziennictwa w Polsce. Mamy kontakt z posłami nowej kadencji i wiemy, że są czynione zabiegi w tej sprawie - zdradził.

Zakład Karny w Kaliszu jest zakładem karnym dla dorosłych mężczyzn typu półotwartego, dla odbywających karę po raz pierwszy. Jego początki sięgają połowy XIX wieku, kiedy to, dzięki staraniom hrabiego Fryderyka Skarbka, na terenach ówczesnego Królestwa Polskiego powstało 5 nowych zakładów penitencjarnych. Projektantem kaliskiego więzienia był słynny warszawski architekt Henryk Marconi, który upodobnił je do zamku. Więzienie zostało wzniesione w 1844 roku (według części źródeł w 1846 roku). W 1968 roku obiekt został wpisany do rejestru zabytków.

(mn)