15 zmian w podziale administracyjnym kraju wprowadzonych zostanie z Nowym Rokiem. To głównie nadanie praw miejskich, korekty granic miast i gmin, czyli przyłączenie miejscowości.

Jednym z przykładów jest wieś Czarne Piątkowo, która jeszcze jest częścią wielkopolskiej gminy Krzykosy, ale wkrótce będzie pod opieką Środy Wielkopolskiej.

To nasze małe zwycięstwo. Liczymy, że wreszcie ktoś się nami zajmie - mówią reporterowi RMF Witoldowi Odrobinie przyszli mieszkańcy powiatu średzkiego. Posłuchaj:

Mimo że od podziału administracyjnego Polski minęło już pięć lat, pęd do zmian jest wciąż spory. Koszalin i Słupsk chcą własnego województwa, Żywiec chętnie wróciłby z woj. śląskiego do Małopolski, za to Bukowno i Bolesław nie chcą już być w Małopolsce i wolą Śląsk. Innych przykładów można by mnożyć.

07:50