Możliwe jest przedłużenie okresu wymiany dowodów osobistych - zapowiada minister spraw wewnętrznych. Władysław Stasiak przyznał, że rozważa możliwość nowelizacji ustawy i przesunięcie ostatecznego terminu wymiany poza 31 grudnia. Decyzja w tej sprawie zapadnie w poniedziałek.

Stasiak poinformował, że wystąpił do wicepremier Gilowskiej o dodatkowe fundusze z rezerwy budżetowej dla urzędników administracji, zajmujących się dowodami.

Stasiak przyznał, że "ruszyła lawina osób, które chcą wymienić dowody osobiste, pojawiają się zatory", a jeśli wybory miałyby się odbyć na jesieni, oznaczałoby to dodatkowe obciążenie dla urzędników.

Wymiana starych dowodów osobistych trwa od 2001 roku. Jeśli termin wymiany nie zostanie przedłużony, wszyscy ci, którzy nie wymienią do tego czasu starych dowodów na nowe, znajdą się w trudnej sytuacji, ponieważ nie będą mogli załatwić wielu spraw.