Wcześniejsze wybory parlamentarne mogą poważnie opóźnić wymianę dowodów osobistych. Urzędnicy będą musieli zająć się bowiem listami wyborczymi, a nie dowodami.

Jak poinformował nas Lesław Mazur, inspektor spraw obywatelskich w Lublinie, dowody osobiste i spisy wyborcze przygotowują ci sami urzędnicy. W samym Lublinie nie wymieniono do tej pory jeszcze 60 tysięcy dokumentów tożsamości.

Od 2001 roku trwa wymiana starych dowodów osobistych (zielone książeczki) na nowe, plastikowe. Zgodnie z ustawą z 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych proces wymiany dowodów kończy się 31 grudnia 2007 r. Oznacza to, że od 1 stycznia 2008 r. stare książeczki stracą ważność.

Wszyscy ci, którzy nie wymienią do tego czasu starych dowodów na nowe, znajdą się w trudnej sytuacji, ponieważ nie będą mogli załatwić wielu spraw.