​Gdzie się leczyłeś, jakie badania wykonano, ile kosztowało Twoje leczenie, jakie leki wykupiłeś. To wszystko na monitorze domowego komputera. Dziś rusza Zintegrowany Informator Pacjenta. Dzięki niemu każdy ubezpieczony może mieć dostęp do bazy danych NFZ na swój temat.

By móc zalogować się do systemu, trzeba wybrać się od oddziału NFZ i pobrać tzw. bezpieczną kopertę z numerem identyfikacyjnym i hasłem. To jedyna niedogodność, ale taki warunek dobrowolnego skorzystania z systemu postawił Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Potem na stronie NFZ logujemy się tak, jak do internetowego banku. Tyle że wyświetlają się dane o tym, jakie porady były nam udzielone od 2008 roku i ile kosztowały, ile recept wykupiliśmy i jakie leki bierzemy.

Co ważne, na stronie internetowej nigdzie nie ma naszych danych osobowych ani nazw chorób - tylko numer identyfikacyjny i nazwy procedur. Tak, by nikt postronny nie połączył choroby z konkretną osobą.

Zintegrowany Informator Pacjenta można przetestować TUTAJ.