31 października do 5 listopada policja w Katowicach wprowadzi czasowe zmiany w organizacji ruchu. Gdzie czekają was zmiany, sprawdźcie:

Katowiccy policjanci przypominają, że w okresie Wszystkich Świętych na drogach w pobliżu cmentarzy, częściej niż zwykle spotkamy osoby piesze poruszające się poboczem lub jezdnią. Powinniśmy zatem jechać ostrożnie i mieć na uwadze, że pieszy o zmroku dostrzegany jest przez kierującego niemal w ostatniej chwili. Pieszych uczulamy, aby zadbali o własne bezpieczeństwo i jeśli nie jest to absolutnie konieczne nie korzystali z jezdni, a jeśli już muszą pamiętali o zasadzie szczególnej ostrożności i elementach odblaskowych na odzieży.

·        Rejon cmentarza przy ul. Sienkiewicza - od ulicy Powstańców zamknięcie ruchu kołowego za wyjątkiem inwalidów i mieszkańców posesji - parkowanie pojazdów - pl.Sejmu Śląskiego, ul.W.Stwosza

- zalecany objazd ul. Jagiellońską

·         Rejon cmentarza przy ul. Plebiscytowa - istniejący ruch jednokierunkowy od ul. Powstańców do ul. W.Stwosza

parkowanie pojazdów - lewa strona ul. Plebiscytowej , miejsca postojowe na ul. Czempiela i W.Stwosza

zalecany objazd ul.W.Stwosza

·        Rejon cmentarza przy ul. Damrota - zamknięcie dla ruchu kołowego, odcinka od ul. Powstańców do ul.Przemysłowej (w przypadku dużego natężenia ruchu pieszego)

parkowanie pojazdów - parking ul. Przemysłowa , parking przy D.H "Belg", ul.Damrota

zalecany objazd ul. Przemysłowa , ul. Graniczna , ul.Powstańców

·        Rejon cmentarza przy ul. Brackiej - zamknięcie dla ruchu kołowego prawego pasa ul. Brackiej na odcinku od ul. Chorzowskiej do (DTŚ). Z uwagi na zamknięcie prawego pasa ulicy Brackiej nastąpi wyłączenie jednego pasa do skrętu w lewo z ulicy Chorzowskiej do ulicy Brackiej.

parkowanie pojazdów - ul. Złota , plac przy stacji paliw , ul.Bracka

zalecany objazd ul. Chorzowską, (DTŚ),oś 1000-lecie

·        Rejon cmentarza przy ul. Wróblewskiego - wprowadzenie ruchu jednokierunkowego od ul. Podhalańskiej do ul. Wrocławskiej

parkowanie pojazdów -parking przy cmentarzu , ul. Nowotarska

zalecany objazd ul. Markiefki , ul.Leopolda

 

·        Rejon cmentarza ul. Murckowska - wprowadzenie znaku "zakaz zatrzymywania" na odcinku od wylotu z A-4 do wyjazdu z ul.Porcelanowej oraz wprowadzenie oznakowania określającego wjazd i wyjazd z parkingu przy cmentarzu

parkowanie pojazdów - parking przy cmentarzu , Dolina Trzech Stawów

zalecany objazd - brak - utrzymywana płynność ruchu

·        Rejon cmentarza przy ul. Panewnickiej - wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Bronisławy od ul. Panewnickiej do ul. Śląskiej (w przypadku dużego natężenia ruchu pieszego może nastąpić czasowe wstrzymanie ruchu kołowego)

parkowanie pojazdów - parking pl. Kościelny, pobliskie ulice

zalecany objazd ul. Piotrowicka , ul.Śląska , ul. Medyków

 

·        Rejon cmentarza przy ul. Cmentarnej - zamknięcie całego odcinka w/w ulicy dla ruchu kołowego

parkowanie pojazdów - ul. Oswobodzenia

zalecany objazd ul. Bagienną

 

·        Rejon cmentarza przy ul. Gliwickiej -zamknięty prawy pas ruchu (miejsca parkingowe) ul. M.Gepert-Meyer w kier. ul. Sądowej

parkowanie pojazdów - ul. M.Gepret-Meyer , ul. Gliwicka , ul. Ondraszka

zalecany objazd ul. Bocheńskiego, Chorzowska, DTŚ

·        Rejon cmentarza przy ul. Armii Krajowej - parkowanie pojazdów w miejscach wyznaczonych wzdłuż ul. Armii Krajowej,

·        Rejon cmentarza przy ulicy Popiełuszki - wprowadzenie ruchu jednokierunkowego od ulicy Le Ronda do ulicy Techników. Parkowanie pojazdów wzdłuż ulicy Popiełuszki po lewej stronie oraz na parkingach wzdłuż ulicy Techników