Wprowadzenie programowania w nauczaniu informatyki i zapewnienie szerokopasmowego internetu we wszystkich szkołach. To m.in. zakłada wspólny projekt trzech ministerstw: edukacji narodowej, cyfryzacji oraz nauki i szkolnictwa wyższego.

Wprowadzenie programowania w nauczaniu informatyki i zapewnienie szerokopasmowego internetu we wszystkich szkołach. To m.in. zakłada wspólny projekt trzech ministerstw: edukacji narodowej, cyfryzacji oraz nauki i szkolnictwa wyższego.
Zdjęcie ilustracyjne / Matthias Stolt / CHROMORANGE /PAP/EPA

Szefowie resortów edukacji Anna Zalewska, cyfryzacji Anna Streżyńska, nauki Jarosław Gowin oraz prof. Maciej Sysło z Rady ds. Informatyzacji Edukacji - zapowiedzieli na wspólnej konferencji prasowej, że zostanie poszerzona podstawa programowa kształcenia informatycznego na wszystkich poziomach edukacji.

Jednym z jej elementów będzie wprowadzenie nauki programowania we wszystkich poziomach szkół. W 2016 roku w części placówek zostanie wprowadzony pilotaż nauczania, który ma się stać podwaliną nowej podstawy programowej.

Jak zapowiedziała szefowa MEN, we wszystkich szkołach będzie on funkcjonował od 2017 roku. Nowy program będą wprowadzali, po wcześniejszym przygotowaniu, nauczyciele informatyki.

Powszechne nauczanie programowania w szkołach ma służyć m.in. budowaniu kompetencji cyfrowych, wyrównywaniu szans dzieci i młodzieży z mniejszych i oddalonych ośrodków, rozwijaniu kreatywności, czy wreszcie - kształceniu przyszłych programistów.

Naszych dzieci nie stać na to, aby tracić czas na powolne, mozolne budowanie kompetencji cyfrowych w oparciu o rozwiązania pozaszkolne. Tylko edukacja zapewni im systematyczną naukę umiejętności cyfrowych - podkreśliła Zalewska.

Anna Streżyńska dodała, że "naszych dzieci nie stać również na to, by odbiegać od rówieśników z innych krajów".

Prof. Maciej Sysło z Rady ds. Informatyzacji Edukacji działającej przy Ministrze Edukacji zauważył, że wspólna propozycja ministerstw ma być próbą wypełnienia zajęć informatyki, które już się odbywają w szkołach, nowoczesnym kształceniem z uwzględnieniem programowania.

Minister cyfryzacji poinformowała także, że resort pomoże zinwentaryzować zasoby szkolne - zarówno sprzęt IT, jak i dostęp do internetu. Zapowiedziała również, że w ramach projektu we wszystkich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych zostanie udostępniony szybki szerokopasmowy internet.

Jak podkreślił wicepremier Jarosław Gowin realizacja tych dwóch celów wprowadzi Polskę do ścisłej czołówki jeśli chodzi o proces edukacyjny. Wprowadzenie programowania do programów szkół od pierwszej klasy szkoły podstawowej to będzie drugi taki program na świecie. Nie ma też takiego kraju, w którym wszystkie szkoły mają dostęp do szerokopasmowego internetu - mówił Gowin.

(abs)