Podatki płacone przez rodziców dzieci we Wrocławiu , które do tej pory były jednym z ważniejszych kryteriów, schodzą na dalszy plan. Najwięcej punktów będzie można tym razem dostać za to, że rodzice dzieci prowadzą firmę, pracują, bądź studiują dziennie we Wrocławiu.

Płacenie podatków we Wrocławiu też będzie premiowane, ale już nie tak wysoko jak w latach ubiegłych. W podaniu można będzie wskazać tylko trzy przedszkola, do których mogłoby dziecko chodzić, a nie - jak przed rokiem - sześć. 

Urząd miejski przedstawił także pozostałe kryteria, które na pewno będą obowiązywać w rekrutacji do przedszkoli we Wrocławiu. Spełnienie tych kryteriów będzie odpowiednio punktowane.

Kryteria podstawowe to: wielodzietność, niepełnosprawność dziecka (kandydata), niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka, niepełnosprawność obojga rodziców, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie dziecka (kandydata).

Kryteria dodatkowe, które zaproponowali dyrektorzy wrocławskich przedszkoli to z kolei:

1.            Zatrudnienie rodziców dziecka. Rodzice pracują, prowadzą działalność gospodarczą lub studiują dziennie

2.            Złożenie przez rodzica (opiekuna prawnego) rocznego zeznania podatkowego PIT w Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu.

3.            Dziecko posiada rodzeństwo, które uczęszcza do danego przedszkola lub szkoły podstawowej

4.            Lokalizacja przedszkola w stosunku do miejsca zamieszkania dziecka

5.            Lokalizacja przedszkola w stosunku do miejsca pracy rodziców lub rodzica

6.            Zgłoszenie jednocześnie do tej samej placówki dwojga lub więcej dzieci

Rozpoczęcie rekrutacji do przedszkoli planowane jest w połowie kwietnia.

Departament Edukacji Urzędu Miejskiego we Wrocławiu informuje, że ostateczne terminy i zasady punktacji będzie można ostatecznie potwierdzić i podać do wiadomości około 15 marca.

(j.)