Rzecznik Praw Obywatelskich, Janusz Kochanowski zwrócił się do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych o sprawdzenie czy w raporcie o WSI mogą być dane wrażliwe. Chodzi przede wszystkim o informacje dotyczące nałogu alkoholowego oraz stanu zdrowia.

Zdaniem inspektora Michała Serzyckiego w przypadku WSI nie mają zastosowania przepisy ustawy o ochronie danych osobowych. Według niego informacje, że ktoś nadużywa alkoholu, nie stanowią danych wrażliwych, a byłyby nimi, gdyby ujawniono czyjąś stwierdzoną chorobę, np. alkoholową. Inspektor dodał, że osoby, które twierdzą, że ich dobra zostały naruszone mogą wystąpić na drogę sądową.

Ustawa o ochronie danych osobowych zakazuje przetwarzania informacji o czyimś pochodzeniu rasowym i etnicznym; poglądach politycznych, religijnych i filozoficznych; przynależności wyznaniowej, partyjnej i związkowej; stanie zdrowia; kodzie genetycznym; nałogach i życiu seksualnym. Za bezprawne przetwarzanie takich danych grozi nawet do 3 lat więzienia.