Poznański sąd nie zgodził się na warunkowe zwolnienie poznańskiego dyrygenta skazanego za pedofilię. Brak jest pozytywnych prognoz co do skazanego, zachodzi obawa popełnienia podobnego przestępstwa w przyszłości - poinformował rzecznik sądu. Skazany może jeszcze odwołać się od decyzji.

Skazany za seksualne wykorzystywanie nieletnich Wojciech K. po raz drugi ubiega się o warunkowe, przedterminowe zwolnienie. W 2006 r. wniósł o zwolnienie ze względu na stan zdrowia. Wówczas sąd penitencjarny nie przychylił się do jego wniosku.

Wojciech K. został w 2005 r. skazany prawomocnym wyrokiem na 6 lat więzienia za kilkunastokrotne wykorzystanie seksualne trzech nieletnich chórzystów. Do przestępstw doszło w czasie krajowych i zagranicznych wyjazdów na występy Polskich Słowików.

Sąd dodatkowo ukarał dyrygenta sześcioletnim zakazem pracy z dziećmi i młodzieżą po wyjściu na wolność. Wyrok ten został podtrzymany w marcu 2006 r. przez Sąd Najwyższy, który oddalił wniesioną w tej sprawie kasację.